Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Colectivul Riscuri Chimice desfaşoară activităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în cel al protecţiei mediului.

Securitate şi sănătate în muncă

 • identificarea agenţilor chimici din  aerul mediului de muncă,
 • măsurarea nivelului agenţilor chimici în mediul de muncă ,
 • evaluarea riscurilor asociate expunerii la agenţi chimici,
 • elaborarea de solutii tehnice de eliminare sau reducere a expunerii la agenţi chimici,
 • elaborare de Fişe cu date de securitate  în conformitate cu legislaţia naţionala şi prevederile REACH,
 • consultanţa în elaborarea Instrucţiunilor proprii de SSM şi a Planului de Prevenire şi Protectie pentru activităţi în care sunt implicati agenţi chimici.

Protecţia mediului

 • monitorizarea factorilor de mediu aer, apa, sol
 • analiza compoziţiei deşeurilor industriale şi efectuarea testelor de rezistenţă la levigare
 • elaborare de Bilanturi de mediu nivel 0/I/II
 • elaborare de Studii de impact asupra mediului
 • elaborare studii de evaluare a riscului pentru mediu
 • elaborarea documentaţiei pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu: Raport de amplasament si Solicitare de autorizare
 • elaborare de soluţii tehnice de reducere a poluării atmosferice
 • elaborare de soluţii tehnice pentru tratarea deşeurilor periculoase.