Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Compartimentul Relaţii Internaţionale:

  • Asigura relaţia de cooperare a institutului cu instituţiile similare din domeniu precum si cu partenerii institutului din străinatate
  • Colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, respectiv Direcţia de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională, în calitate de Punct Instituţional de Contact  (PIC)
  • Asigură interfaţa relaţiilor de cooperare în domeniul cercetării ştiinţifice dintre institut şi partenerii europeni şi internaţionali
  • Asigură expertiza de specialitate în cadrul programelor şi proiectelor europene prin colectarea, traducerea şi diseminarea informaţiilor legate de programele de cercetare-dezvoltare ale Uniunii Europene către toate departamentele din cadrul INCDPM
  • Traduce şi diseminează informaţii  referitoare la rezultatele institutului (rezultatele proiectelor de cercetare-dezvoltare, invenţii, bune practici ş.a.) către parteneri şi instituţii similare de cercetare-dezvoltare europene