Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Sediu

INCDPM –Departamentul Mediul de muncă și mediul înconjurător

Adresa:
B-dul Ghencea nr. 35 A, Sector 6, Cod poştal: 061692, București
mai multe detalii...

Telefon:
021.313.17.26-29

Fax:
021.315.78.22

Şef Departament MMMI:
Dr.Fiz.Gilda RUSU-ZAGAR – CSII
Tel.: 0724247555 sau  0214400040
Email: gildarusuzagar@yahoo.com

Şef Laborator Riscuri Chimice şi Biologice:
Dr.Ing.Raluca STEPA - CSIII
Tel.: 021.313.17.26-29, int. 240
E-mail:  steparaluca@yahoo.com;   laboratorrcb@yahoo.com

Şef Laborator Fizica Mediului Ambiant:
Fiz. Catalin  RUSU- ZAGAR - CSIII
Tel.: 0726700515 sau 021.313.17.26 -29 int. 227
E-mail:  catalinrusuzagar@gmail.com; laboratorfma@yahoo.com

Şef Laborator Zgomot şi Vibraţii:
Dr. ing. Silviu PLATON - CSIII
Tel.: 021.313.30.47, sau 021.313.17.26-29 int. 228
E-mail: splaton@protectiamuncii.ro; silviuplaton@yahoo.com