Domenii de cercetare

Domenii de cercetarePublicaţii 2006-2013

 

I. Articole:

 

Petreanu Viorica, Iordache Raluca, Seracin Mihaela, Assessment of Work Stress Influence on Work Productivity in Romanian Companies, Procedia of Social and Behavioral Sciences, Elsevier, in press (acceptat pentru publicare 28.08.2013) (ISI index)

Iordache Raluca, Petreanu Viorica, “Modelul Dezechilibrul Efort – Recompensă în psihologia organizaţională şi a muncii”, Revista de Psihologie, 2012, 4. (Index BDI, ICI, CNCSIS)

Iorga Ionel, Petreanu Viorica, Seracin Mihaela, Iordache Raluca, Tudose Gabriela, Stegăroiu Ion, Creţoiu Vladimir, “Sistem de evaluare a influenţei stresului asupra productivităţii muncii în firmele  din mediul economic românesc”, Revista „Risc şi Securitate”, 2012, 1.

Iordache Raluca, Petreanu Viorica, „Culturi organizaţionale – aspecte teoretice şi aplicative în raport cu securitatea şi sănătatea în muncă”, Revista Obiectiv (a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale), 2010, 1, ISSN 1120-0611.

Petreanu Viorica, Iordache Raluca, „A 8-a Conferinţă Internaţională pentru Prevenirea Riscurilor Profesionale”, Revista Obiectiv, 2010, 1, ISSN 1120-0611.

Iordache Raluca, Petreanu Viorica, „Fiabilitate şi eroare umană în sistemele de muncă”, Revista Obiectiv, 2009, 1, ISSN 1120-0611.

Seracin Mihaela, Iordache Raluca, Petreanu Viorica, Grigoriu Ileana, „Studiul mediului psihosocial de muncă prin utilizarea variantei româneşti a Chestionarului Copenhaga de Evaluare a Factorilor Psihosociali – studiu pilot”, Revista Obiectiv, 2008, 3, ISSN 1120-0611.

Petreanu Viorica, Grigoriu Ileana, Costescu Mihai, Oprea Cristian, Cardoş Coca, “Cercetări privind influenţa condiţiilor de muncă asupra stării de sănătate a personalului operativ din centralele hidroelectrice”, Revista  „Risc şi Securitate”, 2008, 1, ISSN 1221-9347..

Seracin Mihaela, Iordache Raluca, Grigoriu Ileana, Oprea Cristian, „Evaluarea efortului mental pe baza corelării indicatorilor psihofiziologici, cu indicatorii sarcinii de muncă şi cu cei de evaluare subiectivă”, Revista  „Risc şi Securitate”, 2008, 1, ISSN 1221-9347.

 

II. Comunicări publicate în proceedings-urile manifestărilor ştiinţifice internaţionale (indexate sau peer-review):

 

Petreanu Viorica, Iordache Raluca, Seracin Mihaela, (2011), Work Related Early Wear. Ergonomic Research Perspective, Proceedings of the XIXth World Congress on Safety and Health at Work, 11-15 sept., Istanbul, Turcia.

Petreanu Viorica, Iordache Raluca, Seracin Mihaela, (2011), Working in Isolation in Hydro-Power Stations. OSH GuidelinesProceedings of the XIXth World Congress on Safety and Health at Work, 11-15 sept., Istanbul, Turcia.

Petreanu Viorica, Grigoriu Ileana, Seracin Mihaela, Vărătuceanu Roxana, (2011), Maintien dans l’emploi des salariées: rôle de l’ergonomie”, Proceedings Colocviul franco-român „Aptitude – invalidité - Maintien dans l’emploi des salariés”, Bucureşti

OSHA WIKIPEDIA, 20110314_ERO_10_06d_2_MSDs in VDUs TASKS, Viorica Petreanu, Aurelia – Mihaela Seracin, Raluca Iordache

OSHA WIKIPEDIA, 20110314_ERO_10_06d_6_ Risk factors for MSDs – hand-arm tasks, Viorica Petreanu, Aurelia – Mihaela Seracin, Raluca Iordache

Petreanu Viorica, Iordache Raluca, Seracin Mihaela, Grigoriu Ileana, (2010), Work Related Health and Safety in Work Computing Systems, Proceedings of The 7th International Conference on Occupational Risks Prevention, 5-7 mai, Valencia, Spania. (ISI Proceedings)

Petreanu Viorica, Iordache Raluca, Seracin Mihaela, Grigoriu Ileana, (2010), Ergonomic Research of Early Wear in Power Field Activities, Proceedings of The 7th International Conference on Occupational Risks Prevention, 5-7 mai, Valencia, Spania.
http://prevencionintegral.com/Articulos/@Datos/_ORP2010/1404-en.pdf.
(ISI Proceedings)

Iordache Raluca, Seracin Mihaela, (2008), Working in Isolation. Risk Factors and Effects on Mental Health State, Proceedings of The 6th International Conference on Occupational Risks Prevention, 14-16 mai, La Coruña, Spania.
http://www.camarazaragoza.com/prevencion/docs/publicaciones/documentopublicaciones33.pdf

Petreanu Viorica, Grigoriu Ileana, Iordache Raluca, Seracin Mihaela, (2008), Work Related Health and Safety in Activities of National Energetic System, Proceedings of The 6th International Conference on Occupational Risks Prevention, 14-16 mai, La Coruña, Spania.

Iordache Raluca, Seracin Mihaela, (2008), Assessment of the Psychosocial Environment in Different Romanian Work Fields Using the Romanian Version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire, Proceedings of The XVIII World Congress on Safety and Health at Work, 29 iunie-2 iulie, Seul, Coreea, (ISI Proceedings).

Petreanu Viorica, Iorga Ionel, Grigoriu Ileana, Seracin Mihaela, Iordache Raluca, (2008), Integration of ergonomic risks and their effects in the enterprise occupational health and safety management, Proceedings Celui De-al 18-lea Congres Internaţional de Securitate şi Sănătate în Muncă, Seul, Coreea.

Petreanu Viorica, Grigoriu Ileana (2006), Influence of working conditions on personnel health in hydropower stations, Documentele celui de-al 16-lea Congres Mondial Trianual al Asociaţiei Internaţionale de Ergonomie (IEA), Maastricht, Olanda.

Iordache Raluca, Seracin Mihaela, Grigoriu Ileana, Oprea Cristian, (2006), Assessing Mental Workload by Correlation between Psychophysiological, Work Task and Subjective Assessment Indicators, Proceedings of The 16th World Congress on Ergonomics, IEA Section, 10-14 iulie, Maastricht, Olanda.

 

III. Comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale (cu recenzori):

 

Viorica Petreanu, Raluca Iordache, Ileana Grigoriu, (2012), „Riscurile ergonomice şi afecţiunile coloanei vertebrale, Al XVI-lea Congres Naţional de Medicina Muncii cu participare internaţională, Bucureşti.

Iordache Raluca, Petreanu Viorica, (2012) „Un nou model în psihologia organizaţională: Modelul Dezechilibrul Efort – Recompensă”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL IX, 07 iunie, Bucureşti.

Iorga I., Petreanu V., Seracin M., Iordache R., Tudose G., Stegăroiu I., Creţoiu V. (2011), “Sistem de evaluare a influenţei stresului asupra productivităţii muncii în firmele  din mediul economic românesc”, Conferinţa Naţională: Prevenirea Riscurilor Profesionale – Obiectivul Nostru Comun, INCDPM - 60 de Ani de Cercetare în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă în România, 02 noiembrie, Bucureşti.

Laborator Ergonomie, Masă Rotundă „Stres, Performanţă, Productivitatea Muncii”, Seminar Internaţional „European Spaces: Convergence into the European Union”, 8-9 oct. 2008, Universitatea Valahia, Târgovişte.

Seracin Mihaela, Iordache Raluca, (2008), Evaluarea riscurilor şi stresul legat de muncă, Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă „Împreună pentru locuri de muncă sigure şi sănătoase”, Simpozionul Naţional al Agenţiei Europene de Sănătate şi Securitate în Muncă, decembrie, Bucureşti.

Petreanu Viorica, Grigoriu Ileana, (2007), „Demersul ergonomic în prevenirea afecţiunilor musculoscheletice”, Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, „Reduceţi efortul”, Simpozion naţional, oct., Vaslui.

Iordache Raluca, Seracin Mihaela, (2007), Relaţia dintre afecţiunile musculoscheletice şi stresul legat de muncă, Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, „Reduceţi efortul”, Simpozion naţional, octombrie, Vaslui.