Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Activităţile care pot fi efectuate de personalul Laboratorului RE:

 • Dezvoltare instrumente de identificare, analiză şi evaluare a riscurilor electrice;
 • Elaborare instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă; standarde de securitate a muncii; fişe de securitate pentru echipamente de muncă/instalaţii electrice, echipamente de protecţie utilizate în instalaţii electrice şi instalaţii electrice/aparate de iluminat;
 • Dezvoltare materiale suport pentru instruirea, formarea şi perfecţionarea personalului care lucrează în domeniul electric;
 • Elaborare soluţii tehnice şi organizatorice de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă în instalaţiile electrice şi în ceea ce priveşte instalaţiile electrice de iluminat;
 • Autorizare şi reautorizare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, a electricienilor care-şi desfăşoară activitatea în instalaţiile electrice;
 • Autorizare şi reautorizare pentru lucru sub tensiune, a electricienilor care-şi desfăşoară activitatea în instalaţiile electrice, conform Ordinului ANRE nr. 23/2011;
 • Efectuare expertize, măsurări şi evaluări ale nivelurilor factorilor de risc generaţi de echipamentele de muncă, echipamente de protecţie şi instalaţii electrice/aparate de iluminat;
 • Efectuare verificări de securitate în cadrul procesului de evaluare a conformităţii şi certificare a echipamentelor de muncă şi a echipamentelor de protecţie utilizate în instalaţii electrice de joasă şi înaltă tensiune;
 • Efectuare verificări de securitate privind:
  • protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă;
  • protecţiea împotriva electrocutării prin atingere indirectă:
   • deconectarea la curenţi/tensiuni de defect;
   • continuitatea legăturilor de protecţie;
   • rezistenţa de dispersie a instalaţiilor de protecţie de legare la pământ;
   • rezistenţa de contact;
  • izolaţia electrică a echipamentelor de muncă şi a echipamentelor de protecţie utilizate în instalaţiile electrice: 
   • rezistenţa de izolaţie;
   • străpungerea izolaţiei;
   • tensiunea de străpungere;
   • curenţii de fugă.
 • Verificare a sistemelor de comandă ale echipamentelor de muncă şi ale instalaţiilor electrice;
 • Verificare a rezistenţei la oboseală/anduranţă, la tracţiune, încovoiere, cădere liberă pentru echipamentele de protecţie utilizate în instalaţii electrice.