Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Sediu

INCDPM – Laboratorul Fizica Mediului Ambiant

Adresa:
B-dul Ghencea nr. 35 A, Sector 6, Cod poştal: 061692, București
mai multe detalii...

Telefoane:
021.313.30.47;
021.313.17.29 int. 227

Fax:
021.315.78.22

E-mail laborator FMA:  laboratorfma@yahoo.com

Colectivul Laboratorului Fizica Mediului Ambiant:

  • Fiz Catalin  RUSU- ZAGĂR - CSIII - Şef Laborator FMA, email: catalinrusuzagar@gmail.com, tel.0726700515
  • Dr.Fiz.Gilda RUSU-ZAGAR - CSII, email: gildarusuzagar@yahoo.com, tel. 0724247555
  • Fiz. Monica MATORNEI - CSIII
  • Ing. Corina Alice GEORGIAN - CSIII
  • Dr. Fiz. Robert STEPA - ACS
  • Ing. Andrei IORGA - ACS