Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Prezentare laborator

Laboratorul FIZICA MEDIULUI AMBIANT (F.M.A.)   face parte din DEPARTAMENTUL MEDIUL DE MUNCĂ ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR (M.M.M.I.) şi are în componenţă specialişti cu deosebită calificare şi experienţă în domeniile: microclimat, iluminat şi radiaţii neionizante.

Laboratorul F.M.A. dispune de aparatură şi specialişti de marcă, ce fundamentează teoretic  şi practic procesele fizice cu impact determinant asupra mediului ambiant, aducând soluţii în vederea  diminuării factorilor de risc (microclimat, iluminat, radiaţii neionizante) şi a creşterii securităţii şi sănătăţii la posturile de lucru.

Activităţile de cercetare-dezvoltare de la nivelul laboratorului  se pot desfăşura în baza unor parteneriate de cercetare, în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale sau în baza unor contracte directe cu agenţii economici.

Toate lucrările de cercetare au la bază:

 • o analiză atentă a procesului tehnologic şi a procesului muncii;
 • abordarea unor lucrări variate din punct de vedere al studiului parametrilor fizici ( microclimat, iluminat, radiatii neionizante);
 • colaborarea cu institute de învăţământ superior şi cu institute de cercetări în cadrul programelor de asimilare şi de elaborare de noi tehnologii.

Personal

Membrii laboratorului au specializări de bază în domeniile  fizică şi inginerie, urmate de perfecţionări prin studii postuniversitare, doctorale, de master,  fiind prezenţe active la comunicările ştiinţifice naţionale şi internaţionale pe domeniul considerat.

Dintre lucrările publicate de specialiştii laboratorului Fizica Mediului Ambiant o parte se regăsesc aici.

Factorii de risc monitorizati la nivelul laboratorului F.M.A. sunt:

I. Microclimat

Reprezintă componenta a mediului fizic de munca formata din ansamblul conditiilor de temperatura, umiditate, viteza curentilor de aer si intensitatea radiatiilor calorice care caracterizeaza starea aerului din interiorul unui spatiu de lucru inchis sau din vecinatatea unor sisteme tehnice adapostite de acest spaţiu.
Efecte ale microclimatului la locul de muncă:
a) influenţează securitatea, sănătatea şi capacitatea de muncă a executanţilor în situaţia în care parametrii sai nu se încadrează în anumite limite de confort conform reglementarilor in vigoare.
b) este determinat de: temperatura si umiditatea aerului, de viteza curentilor de aer, de temperatura suprafetelor si de radiaţiile calorice emise în zona de lucru.
Metodele de lucru: - standardizate
Tehnici de lucru: - analize in timp real cu senzori electrochimici
Metode de masurare: determinarea in timp real a concentratiilor parametrilor de microclimat: temperatura, umiditate, viteza curentilor de aer, intensitatea radiatiilor calorice
Interpretarea rezultatelor: din punct de vedere al respectarii limitelor recomandate de standardele in vigoare.

Activităţi:

 • Studii si cercetari aplicative pentru prevenirea si combaterea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesională specifice parametrilor de microclimat in mediul de munca
 • Evaluarea microclimatului la locul de muncă
 • Elaborare măsuri de prevenire si protectie pentru factorii de risc identificati
 • Elaborarea solutiilor tehnice si organizatorice de imbunatatire a locurilor de munca în ceea ce priveşte microclimatul locului de muncă
 • Transferul tehnologic cu agentii economici în vederea valorificării rezultatelor cercetarilor legate de microclimat în mediul de muncă;
 • Consultanţa şi asistenţă de specialitate acordată agenţilor economici.

II. Iluminat

Iluminatul este cel mai important element din mediul vizual. Un iluminat eficient, de calitate, asigura prin confort, o productivitate crescută, precum şi un grad sporit de securitate.
Iluminatul este esenţial pentru asigurarea desfăşurării corespunzătoare a procesului de muncă. Condiţiile nefavorabile de iluminat natural şi artificial, pe lângă faptul că produc anumite îmbolnăviri ale ochiului, aduc după sine scăderea capacităţii de muncă fizică şi intelectuală.

Activităţi:

 • Studii şi cercetări referitoare la efectele radiatiei optice asupra organismului uman
 • Evaluarea iluminatului integrat la locul de munca
 • Evaluarea iluminatului integrat al masinilor si nivelul locului de munca
 • Optimizarea conditiilor de iluminat la locurile de munca;
 • Consultanţa şi asistenţă de specialitate acordată agenţilor economici.

III. Radiaţii neionizante (câmpuri electromagnetice)

Atât în mediul de muncă, precum şi în viaţa de zi cu zi, suntem expuşi la câmpuri electromagnetice de diferite frecvenţe şi intensităţi. Cele mai frecvent întâlnite surse de câmpuri sunt echipamentele electrice, dispozitivele radio şi TV, echipamentele de birou, electrocasnicele. În mediul de muncă, surse de câmpuri electromagnetice sunt, de asemenea, echipamentele electrotermice şi dispozitivele medicale.
Expunerea umană la câmpuri electromagnetice poate avea efecte asupra stării de sănătate şi poate cauza accidente. De asemenea, utilizarea diferitelor echipamente electrice şi electronice poate produce fenomene de interferenţă.

Activităţi:

 • Identificarea surselor generatoare de câmp electromagnetic;
 • Măsurarea şi evaluarea câmpurilor electromagnetice din mediul de munca şi în mediul înconjurător;
 • Studii şi cercetări aplicative pentru prevenirea şi combaterea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice câmpurilor electromagnetice în mediul de muncă;
 • Consultanţa şi asistenţă de specialitate acordată agenţilor economici.

ECHIPAMENTE DE INCERCARE: TESTO 435,  Microtherm Heat Stress WBGT-CASELLA, Digital Hygro-Thermometer- Anemometer-Datalogger - model HTA 4200, Luxmetru TESTO 545, Radiation meters for isotropic measurement of electromagnetic fields, EMR – 300, BN 2244/31-NARDA, Field detector.

Pentru toate echipamentele este prevazut program de intreţinere şi verificare metrologică.