Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Colectivul Riscuri Biologice desfăşoară activităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în cel al protecţiei mediului, oferind următoarele servicii:

  • identificarea agenţilor biologici din  mediul de muncă
  • determinarea încărcării cu microflora în aerul mediului de muncă
  • evaluarea riscului asociat expunerii la agenţi biologici
  • recomandări de măsuri de reducere a riscului biologic