Oferta noastră

Oferta noastră

Pentru a veni în sprijinul realizării obligaţiilor legale pe care societatea dumneavoastră le are în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu Legea 319/2006 şi HG 1425, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - „Al. Darabont” oferă, la pachet sau separat, următoarele servicii:

  • Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la posturile de lucru (Metodă avizată de Ministerul Muncii, Evaluatori autorizaţi) (art. 7, art. 12 din Legea 319/2006);
  • Întocmirea planului de prevenire şi protecţie pe baza măsurilor tehnice şi organizatorice rezultate în urma evaluării (art. 13 lit (b) din Legea 319/2006, art. 46 din HG 1425/2006);
  • Elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţile din unitatea dumneavoastră, pe baza rezultatelor evaluării riscurilor (art. 13 lit. (e) din Legea 319/2006, art. 15 şi art. 93 din HG 1425/2006);
  • Elaborarea procedurilor operaţionale pentru toate cerinţele legale, în vederea implementării sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Costul lucrărilor este negociabil, funcţie de:

  • mărimea unităţii (număr angajaţi);
  • complexitatea activităţii şi riscurilor;
  • dispersia teritorială (centrală şi sucursale teritoriale).
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresţi domnului Dr. Ing. Ştefan PECE, la telefoanele: 021/3156871; 0723547911 sau prin fax la 021/3157822.