Domenii de cercetare

Laborator Ergonomia Sistemelor de Muncă

OBIECT DE ACTIVITATE:

 • Identificarea, analiza şi evaluarea factorilor de risc ergonomic şi psihosocial;
 • Integrarea riscurilor ergonomice şi psihosociale şi a efectelor acestora în managementul de securitate şi sănătate în muncă la nivelul întreprinderii;
 • Evaluarea efortului profesional (mental şi fizic) şi a solicitărilor în activitate;
 • Intervenţii ergonomice de optimizare a activităţilor şi posturilor de muncă;
 • Identificarea, analiza – diagnostic şi evaluarea stresului legat de muncă; strategii de prevenire / reducere în raport cu angajaţii şi angajatorii;
 • Identificarea factorilor de risc şi de solicitare şi stabilirea măsurilor de prevenire în activităţi desfăşurate la videoterminale;
 • Analiza stării de sănătate fizică şi mentală a personalului, în raport cu riscurile profesionale specifice activităţii desfăşurate;
 • Analiza şi evaluarea factorilor mediului de muncă (microclimat şi iluminat) şi a influenţei acestora asupra securităţii şi stării de sănătate fizicăe şi mentale a personalului;
 • Urmărirea adaptării forţei de muncă, a eventualei instalări a uzurii premature în activităţi cu nivel de risc ridicat;
 • Expertizarea condiţiilor de muncă în activităţi cu nivel ridicat de risc, cu condiţii deosebite şi speciale;
 • Activitate de standardizare în domeniul ergonomiei şi securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Coordonarea unor proiecte multiparteneriale în domeniul ergonomiei, securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Cursuri de formare profesională în domeniul ergonomiei, securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Consultanţă.

 

ACTIVITĂŢI ALE LABORATORULUI
(exemple pentru ultimii 5 ani)

 • Elaborarea de metodologii, metode de identificare, analiză şi evaluare a factorilor de risc ergonomici şi psihosociali;
 • Elaborarea unui sistem de evaluare a influenţei stresului asupra productivităţii muncii în firmele din mediul economic românesc (Programul Naţional de Cercetare – Dezvoltare – Inovare – Parteneriate în Domeniile Prioritare 2007 – 2010);
 • Realizarea unor proiecte în programe naţionale privind promovarea îmbătrânirii active şi a solidarităţii intergeneraţionale în muncă (Programul Nucleu – Securitate şi Sănătate în Muncă 2013 – 2014);
 • Elaborarea de cerinţe de securitate şi sănătate pentru prevenirea expunerii lucrătorilor la riscuri psihosociale (Programul Sectorial de Cercetare – Dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009 – 2012);

  Ghiduri de implementare a prevederilor unor hotărâri de guvern din domeniul legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă
  (H.G. nr.1028/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; H.G. nr.1051/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală a maselor care reprezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare; H.G. nr.1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă)
 • Instrumente pentru integrarea gestionării riscurilor ergonomice şi psihosociale în managementul general de SSM al organizaţiei;
 • Elaborarea de module de instruire privind aplicarea ergonomiei la locurile de muncă în vederea îmbunătăţirii securităţii, sănătăţii şi stării de bine în muncă;
 • Elaborarea de ghiduri, broşuri, fişe informative conţinând cerinţe de ergonomie la locul de muncă;
 • Participarea unor membri ai laboratorului, în calitate de experţi SSM şi lectori, în cadrul a două proiecte finanţate din fonduri structurale
  (POSDRU / 81/3.2/S/55075 - „Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”; POSDRU / 81/3.2/S/48872 - „Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a muncii”);
 • Diseminarea rezultatelor cercetării prin articole (ISI Indexed), comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale, simpozioane, workshopuri, mese rotunde etc.