Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Laboratorul de Ergonomie efectuează următoarele categorii de activităţi specifice:

 • Intervenţii ergonomice de optimizare a activităţilor şi posturilor de muncă;
 • Evaluarea efortului mental în activitate;
 • Evaluarea efortului fizic în activitate;
 • Identificarea, analiza şi evaluarea factorilor ergonomici şi psihosociali de risc;
 • Identificarea factorilor de risc / de solicitare şi stabilirea măsurilor de prevenire în activităţi desfăşurate la videoterminale;
 • Analiza stării de sănătate fizică şi mentală a personalului, în raport cu riscurile profesionale specifice activităţii desfăşurate;
 • Identificarea şi evaluarea efectelor expunerii profesionale la factorii de risc specifici mediului de muncă asupra stăriii de sănătate şi comportamentului în muncă;
 • Integrarea gestionării riscurilor ergonomice şi psihosociale şi a efectelor acestora în managementul de securitate şi sănătate în muncă la nivelul întreprinderii;
 • Cercetări privind adaptarea personalului în activitate, a eventualei instalări a uzurii premature în activităţi cu nivel de risc ridicat; stabilirea de proceduri de monitorizare a stării de sănătate;
 • Expertizarea condiţiilor de muncă în activităţi cu nivel ridicat de risc;
 • Participare la relaizarea unor proiecte multiparteneriale în domeniul ergonomiei, securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Fundamentarea şi elaborarea standardelor de securitatea muncii în domeniul ergonomiei;
 • Cursuri de formare profesională în domeniul ergonomiei, securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Consultanţă;
 • Publicații.