Domenii de cercetare

Laborator Riscuri Electrice şi Mecanice

Laboratorul Riscuri Electrice şi Mecanice elaborează lucrări de cercetare-dezvoltare, asistenţă tehnică şi consultanţă axate pe următoarele obiective:

  • Fundamentarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare asigurării parametrilor de securitate în vederea combaterii riscurilor de natură mecanică şi electrică la maşini, utilaje, instalaţii tehnologice, aparate, echipamente electrice, dispozitive de protecţie, instalaţii de iluminat, precum şi alte mijloace de protecţie, inclusiv aspecte legate de  compatibilitatea electromagnică;
  • Efectuarea de încercări, verificări şi măsurători de securitate pentru testarea echipamentelor de muncă, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie din punct de vedere al riscurilor de natură mecanică, electrică şi al emisiilor de radiaţii electromagnetice, inclusiv identificarea surselor generatoare de câmp electromagnetic;
  • Elaborarea standardelor de securitate în condiţiile compatibilităţii cu normele europene;
  • Fundamentarea regulilor tehnice de prevenire şi combatere a riscurilor profesionale de natură mecanică, electrică precum şi de compatibilitate electromagnetică pentru toate domeniile de activitate ale economiei naţionale;
  • Elaborarea de instrucţiuni cadru de securitate şi sănătate în muncă şi de instrucţiuni proprii, în orice domeniu de activitate;
  • Servicii de specialitate de prevenire şi combatere a riscurilor profesionale pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul agenţilor economici.
Laboratorul Riscuri Electrice şi Mecanice asigură asistenţa tehnică şi consultanţa necesare oricărui agent economic pentru prevenirea riscurilor profesionale la locurile sale de muncă, indiferent de mărimea şi domeniul său de activitate.