Oferta noastră

Publicații

Ghid privind evaluarea şi prevenirea expunerii lucrătorilor la riscuri psihosociale

În contextul în care stresul în muncă a devenit una dintre cele mai mari provocări referitoare la sănătate şi securitate în Europa, aflându-se pe locul doi între cele mai frecvente probleme de sănătate şi afectând 28% din lucrătorii din UE, dar şi al unor lacune identificate în cadrul legislativ european şi la nivelul diferitelor state membre în raport cu evaluarea şi managementul riscurilor psihosociale şi a stresului legat de muncă (conform ultimului studiu al Agenţiei Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă), prezentul ghid încearcă să ofere un instrument la îndemâna întreprinderilor care să le ajute într-un demers de prevenire a riscurilor profesionale care să includă şi riscurile psihosociale.

Ghidul de faţă se adresează atât angajaţilor şi lucrătorilor, cât şi tuturor celor implicaţi în asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, şi conturează cadrul teoretic şi practic al expunerii lucrătorilor la riscuri psihosociale, riscuri de stres, hărţuire şi violenţă în muncă, vizând, în principal:

  • definirea riscurilor psihosociale şi a stresului psihic în relaţie cu munca;
  • precizarea cadrului legislativ care reglementează demersul de abordare şi prevenire a riscurilor psihosociale;
  • stabilirea principalelor categorii de indicatori ai factorilor psihosociali şi ai efectelor acestora asupra lucrătorilor, indicatori care se pot utiliza atât în identificarea stărilor de stres, cât şi a factorilor de stres;
  • instrumente de identificare şi evaluare a factorilor de risc psihosociali generatori de stres profesional;
  • stabilirea unor categorii de măsuri necesar a fi implementate la nivel de organizaţie/întreprindere, în scopul eliminării şi/sau reducerii riscului expunerii lucrătorilor la riscuri profesionale de natură psihosocială;
  • recomandări pentru angajatori şi lucrători.

Descărcați materialul complet în format PDF