Oferta noastră

Publicații

Ghid pentru aplicare a Directivei 89/686/CEE privind armonizarea legislaţiei Statelor Membre referitoare la echipament individual de protecţie, versiunea 12 aprilie 2010

Ghidul EIP cuprinde comentarii de explicitare a aplicării fiecărei prevederi din directiva 89/686/CEE şi un ghid-anexă referitor la încadrarea pe categorii de certificare a EIP. Încadrarea corectă într-una din categoriile descrise în directivă este deosebit de importantă pentru producători, fiind definitorie pentru identificarea procedurii de evaluare a conformităţii aplicabile. O încadrarea greşită implică nerespectarea tuturor prevederilor legale, iar acest lucru este posibil mai ales în cazul produselor „aflate la frontieră”, cu destinaţii multiple sau speciale. Ghidul - anexă cuprinde recomandări de clasificare în categorii sau menţionează că produsul nu este EIP pentru 9 grupe de produse destinate a acoperi părţi ale corpului (echipamente pentru cap, braţe, corpului etc) şi pentru 6 grupe destinate unor utilizări specifice (pentru motociclişti, electroizolante, de salvare, împotriva efectelor acţiunilor mecanice, de mare vizibilitate etc).

Activităţile efectuate de INCDPM au constat în traducerea în limba română a Ghidului EIP versiunea 12 aprilie 2010 elaborat de experţii Comisiei Europene, ce înlocuieşte ediţia din iulie 2008.

Traducerea efectuată de experţii INCDPM a urmărit să se asigure atât corectitudinea tehnică, cât şi corelarea cu terminologia specifică legislaţiei şi standardelor române.

Ghidul EIP, versiunea din 12 aprilie 2010 este disponibil numai în limba engleză, la adresa web: ppe-guidelines_en.pdf. Spre deosebire de domeniul „maşini”, site-ul european nu cuprinde versiunile naţionale ale Ghidului EIP.

Versiunea Ghidului EIP din iulie 2008, în limba română este disponibilă la adresa web: Ghid_EIP_2008.pdf

Ghidul EIP, versiunea 12 aprilie 2010, în limba română urmează a fi publicat după verificare de autorităţi.