Oferta noastră

Publicații

Ghid de aplicare a Directivei Maşini 2006/42/CE , Ediţia iunie 2010

Ghidul Maşini, ediţia 2010 cuprinde circa 500 comentarii ale prevederilor Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European si Consiliului din 17 mai 2006 privind masinile industriale si modificarea Directivei 95/16/CE. Pentru fiecare articol din directivă, inclusiv din anexe, sunt prezentate unul sau mai multe comentarii ce cuprind explicitări de termeni, exemplificări, recomandări de aplicare sau corelări cu prevederile altor directive.

Activităţile efectuate de INCDPM au constat în revizuirea versiunii iniţiale a Ghidului, redactate de serviciile Comisiei, astfel încât să se asigure atât corectitudinea tehnică, cât şi corelarea cu terminologia specifică legislaţiei şi standardelor române.

Ghidul de aplicare a Directivei Maşini, Ediţia iunie 2010, versiunea română corectată, a fost retransmis la Comisia Europeană de autoritatea publică responsabilă în ţara noastră de implementarea directivei Maşini(Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi persoanelor Vârstnice) şi este în prezent publicat pe site-ul comisiei Europene, fiind disponibil la adresa: guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_ro.pdf