Oferta noastră

Publicații

Ghid privind evaluarea aspectelor de securitate în vederea alegerii şi utilizării EIP - Ghid de aplicare a prevederilor Comunicării Comisiei pentru implementarea Directivei Consiliului 89/656/CEE privind evaluarea aspectelor de securitate ale echipamentului individual de protecţie în vederea alegerii şi utilizării acestuia, 89/C328/CE

Acest ghid cuprinde recomandări pentru utilizatorii de EIP şi are ca scop să faciliteze activităţile acestora de definire a caracteristicilor pe care trebuie să le aibă EIP, ţinând cont de condiţiile specifice locului de muncă şi selecţionarea, achiziţionarea EIP adecvat. Sunt prezentate: condiţii pe care trebuie să le îndeplinească EIP la locul de muncă, obligaţiile angajatorului referitoare la evaluarea EIP adecvat locului de muncă, recomandări specifice referitoare la evaluarea aspectelor de securitate pentru 9 grupe de EIP printre care: căşti de protecţie, EIP a feţei şi ochilor, mănuşi de protecţie, încălţăminte de uz profesional, EIP împotriva căderilor de la înălţime etc. Pentru fiecare grupă de EIP se indică recomandări de definire a caracteristicilor (preluate din Comunicarea Comisiei Europene 89/C328/CE) în funcţie de: riscurile de prevenit, de  la locul de muncă, riscurile care pot fi generate de EIP şi riscurile determinate de utilizarea EIP. Sunt incluse explicitări menite a facilita înţelegerea importanţei unei caracteristici în asigurarea funcţiei globale de protecţie sau efectul unei neconformităţi/unui defect asupra stării de sănătate şi securităţii utilizatorului. De asemenea, sunt prezentate pentru fiecare grup de EIP standardele care cuprind cerinţe corespunzătoare caracteristicilor definite, precum şi standardele care cuprind recomandări de utilizare.

Descărcați materialul complet în format PDF