Oferta noastră

Publicații

Ghid naţional privind cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate în domeniul EIP - Ghid de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 115/05.02.2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificarile ulterioare

Ghidul cuprinde o scurtă prezentare a legislaţiei române şi europene referitoare la echipamente individuale de protecţie (EIP), şi comentarii de explicitare sau exemple de aplicare a prevederilor din fiecare articol al HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare. În cazul în care articolele sunt identice cu cele din directiva 89/686/CEE, pentru care serviciile Comisiei Europene au elaborat Ghidul EIP, versiunea 12 aprilie 2010, pentru evitarea paralelismelor nu s-au elaborat comentarii similare, ci s-au făcut trimiteri la aplicarea recomandărilor din Ghidul EIP, care deci ar trebui consultat de asemenea ori de câte ori o organizaţie/intreprindere doreşte informaţii mai cuprinzătoare. În ghidul naţional, accentul s-a pus pe exemple de EIP care intră în domeniul de aplicare al HG nr. 115/2004 sau sunt excluse din acesta din diferite considerente, precum şi pe identificarea legislaţiei naţionale conexe. De asemenea, ghidul cuprinde un tabel cu corespondenţa dintre prevederile HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare şi ale Directivei 89/686/CEE cu amendamentele ulterioare, o listă de termeni şi definiţii, exemple de modele de documente ce ar trebui să se elaboreze de producătorii de EIP (dosar tehnic de fabricaţie sub formă de standard de firmă, fişă de informaţii furnizată de producător, modele de declaraţii de conformitate EC pentru diferite categorii de EIP), adrese utile şi surse de informare.

Descărcați materialul complet în format PDF