Oferta noastră

Publicații

Lista standarde europene armonizate comunicate de Comisia Europeană pentru aplicarea Directivei Consiliului 89/686/CEE privind armonizarea legislaţiei Statelor Membre referitoare la echipament individual de protecţie şi corespondenţa acestora cu standardele române care le adoptă

Ultima comunicare a Comisiei Europene referitoare la titlurile şi referinţele standardelor armonizate pentru aplicarea Directivei 89/686/CEE referitoare la echipament individual de protecţie a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. C395 din 20.12.2012.

Acest document prezinta corespondenţa între referinţele standardelor europene armonizate şi standardele române care le adoptă.

Se poate remarca faptul că unele dintre standardele europene armonizate nu sunt încă adoptate ca standarde române.

Descărcați materialul complet în format PDF