Despre Noi

Proceduri de selecţie parteneriInstitutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont" intenționează să implementeze în parteneriat proiecte finanțate de Granturile SEE: Programul RO04 - Reducerea substanțelor periculoase.

Condiții minime de eligibilitate pentru parteneri: o persoană juridică publică sau privată cu sau fără scop patrimonial, sau o organizație neguvernamentală, cu sediul fie în unul din Statele Donatoare sau în unul din Statele Beneficiare, fie într-o țară din afara Spațiului Economic European care are frontieră comună cu Statul Beneficiar respectiv, sau o organizație inter-guvernamentală implicată activ în implementarea proiectului și care contribuie efectiv la aceasta. Partenerul de Proiect împărtășește cu Promotorul de Proiect un obiectiv economic sau social comun care se va realiza prin implementarea proiectului respectiv (conform Ghidului Solicitantului pentru Programul RO04).

Activitați principale:

  • Pentru cererea de Propuneri de Proiecte nr. 1: „INSTRUMENTE SUPORT PENTRU LUAREA DECIZIILOR”: măsuri și priorități pentru dezvoltarea de instrumente în sprijinul procesului decizional pentru întărirea capacității autorităților publice responsabile cu implementarea și supravegherea aplicării strategiilor și legislației UE referitoare la substanțele chimice și deșeurile periculoase. (http://eeagrantsmediu.ro/programe/10)
  • Pentru cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2:  „CAMPANII DE FORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE”: formarea și sensibilizarea personalului angajat în cadrul autorităților și instituțiilor publice, implicat în evaluarea mediului și a sănătății și în aplicarea legislației referitoare la substanțele chimice și deșeurile periculoase pentru consolidarea capacității autorităților publice responsabile de implementarea și aplicarea strategiilor și legislației UE privind substanțele chimice și deșeurile periculoase. (http://eeagrantsmediu.ro/programe/11)

 

Contact:
Raluca Stepa
Email: laboratorrcb@yahoo.com
Adresă: Blv. Ghencea, nr. 35 A, Sector 6, Cod poștal: 061 692, București.

Telefon: +40 (021) 313 17 26-29