Despre Noi

Proceduri de selecţie parteneriÎn conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII „ALEXANDRU DARABONT”, cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Ghencea, Nr. 35A, Sector 6, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI): 6.2. si DMI 1.4.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte POSDRU sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice (aferente DMI-ului).

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activităţile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activităţile transversale, adică managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect. Ghidul aferent acestui DMI se poate descărca de pe site-ul www.fseromania.ro .

Firmele sau ONG-urile interesate să participe la selecţie vor depune o Scrisoare de intentie , o Prezentare in conformitate cu Sectiunea Partenerii din cadrul Cererii de finantare , cel putin o Idee de proiect eligibila pentru DMI ul pe care il vizeaza ca si partener prezentata in formatul Cererii de finantare si o propunere de Buget aferenta ideii depuse prezentata in formatul de buget standard aferent POS DRU cu alocarea sumelor pentru fiecare entitate care va face parte din Consortiu . Pot fi depuse propuneri de proiect la nivel de Consortiu cu conditia ca fiecare entitate sa depuna prezentare proprie pentru evaluarea eligibilitatii.

Toate documentele se vor prezenta intr-un plic cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri si idei de proiecte POSDRU din data de 14 August 2013” la sediul INCDPM “Alexandru Darabont” sau la adresa de e-mail:  office@inpm.ro, până la data de 14 Iunie 2013, orele 10.00.

Prin depunerea documentelor entitatile interesate sau liderii de Consortiu isi exprima disponibilitatea dezvoltarii de proiect si depunerii acestuia in cooperare cu echipa numita de Institut pana la termenele aferente Cererilor de propuneri pentru cele doua DMi-uri.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor pe baza eligibilitatii si pe baza propunerii de proiect depuse. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Mentionam ca Institutul doreste sa se implice in proiecte in scopul ideplinirii Misiunii proprii si pe aceste considerente vor fi selectate ideile de proiecte care reflecta activitatea si obiectivele strategice ale Institutului.