Oferta noastră

Publicații

Ghid naţional privind cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate în domeniul Maşini - Ghid de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare

Ghidul cuprinde o scurtă prezentare a legislaţiei române şi europene referitoare la maşini, şi comentarii de explicitare sau exemple de aplicare a prevederilor din fiecare articol al HG nr. 1029/2006 cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care articolele sunt identice cu cele din directiva 2006/42/CE, pentru care serviciile Comisiei Europene au elaborat Ghidul Maşini , ediţia 2010, pentru evitarea paralelismelor nu s-au elaborat comentarii similare, ci s-au făcut trimiteri la aplicarea recomandărilor din Ghidul Maşini. În ghidul naţional, accentul s-a pus pe exemple de maşini care intră în domeniul de aplicare al HG nr. 1029/2008 sau sunt excluse din acesta din diferite considerente, precum şi pe identificarea legislaţiei naţionale conexe. De asemenea, ghidul cuprinde un tabel cu corespondenţa dintre prevederile HG nr.1029/2008 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Directivei 2006/42/CE cu amendamentele ulterioare, o listă de termeni şi definiţii şi surse de informare.

Descărcați materialul complet în format PDF