Oferta noastră

Publicații

Ghid de securitate şi sănătate în muncă privind utilizarea valorilor limită de expunere profesională pentru agenţi chimici, cancerigeni şi mutageni

Evaluarea expunerii profesionale la agenţi chimici periculoşi ocupă un rol important în prevenirea riscurilor profesionale. De cele mai multe ori, la un loc de muncă în care expunerea la agenţi chimici periculoşi depinde de numeroşi factori, evaluarea expunerii se face prin eşantionare atmosferică. De aceea, este nevoie de un sistem de referinţă faţă de care concentraţiile măsurate să fie comparate şi interpretate.

Un sistem de referinţă acceptat de majoritatea ţărilor îl reprezintă valorile limită de expunere profesională (VLEP), care, în Uniunea Europeană pot fi recomandate (orientative, indicative) sau obligatorii. Valorile limită de expunere profesională la agenţi chimici periculoşi în general, sau cancerigeni şi mutageni în particular, au fost stabilite în multe ţări pentru expunerea la agenţi chimici  sub formă de gaze, vapori şi particule.

Ghidul se adresează atât angajaţilor şi lucrătorilor, cât şi tuturor celor implicaţi în asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, şi conturează cadrul teoretic şi practic al expunerii lucrătorilor la riscuri psihosociale, riscuri de stres, hărţuire şi violenţă în muncă, vizând, în principal:

  • precizarea cadrului legislativ care reglementează domeniul valorilor limita de expunere profesionala
  • metode şi tehnici de prelevare/măsurare, monitorizare şi raportare a concentraţiei de agenţi chimici, cancerigeni şi mutageni în mediul de muncă, funcţie de VLEP
  • metode specifice de evaluare a riscurilor datorate prezenţei agenţilor chimici, cancerigeni şi mutageni în mediul de muncă
  • măsuri specifice de prevenire şi protecţie a riscurilor datorate agenţilor chimici
    • măsuri organizatorice (ventilaţie, instruire şi informare, substituţie, proiectarea şi organizarea sistemelor de muncă)
    • măsuri de protecţie individuală (dotarea cu EIP, decontaminarea EIP)

Descărcați materialul complet în format PDF