Domenii de cercetare

Organismul de Certificare

Prin EIP se înţeleg dispozitivele sau articolele destinate a fi purtate ori ţinute cu mâna de către o persoană pentru a asigura protecţie împotriva unuia sau mai multor riscuri pentru sănătate şi securitate.

  Se consideră, de asemenea, EIP:

  1. un ansamblu constituit din mai multe dispozitive sau mijloace integrate de către producător în scopul asigurării protecţiei unei persoane împotriva unuia sau mai multor riscuri simultane, potenţiale;
  2. un dispozitiv sau un mijloc de protecţie combinat, detaşabil ori nedetaşabil, cu un echipament individual care nu are rol de protecţie, purtat sau ţinut cu mâna de o persoană pentru executarea unei activităţi specifice;
  3. componente interschimbabile ale EIP, esenţiale pentru o funcţionare corespunzătoare şi utilizate exclusiv pentru un astfel de echipament.

Se consideră ca parte integrantă a EIP orice sistem introdus pe piaţă împreună cu acesta, pentru racordarea acestuia la un alt dispozitiv extern, complementar, chiar dacă acest sistem nu este destinat a fi purtat sau ţinut cu mâna în permanenţă de către utilizator, pe întreaga durată de expunere la risc.