Domenii de cercetare

Organismul de Certificare

Scheme de certificare aplicate de OC ICSPM-CS pentru diferite grupe de EIP

Nr. crt.

Grupa de produse

Sistem de certificare/

Autoritate competentă

Reglementare tehnică aplicabilă

Schema de certificare de bază

Schema specifica (tabel 2)

Descriere conform EN 45011

Denumirea procedurii echivalente

1.

Orice model de EIP, cu excepţia celor de concepţie simplă , prevăzute la art. 15 alin. 2 din HG 115/2004 (EIP categorie II sau III), cu excepţia celor destinate sectorului minier în subteran

Reglementat /

MMFPSPV

HG 115/2004 cu modificările şi completările ulterioare

(directiva europeană 89/686/CEE)

Evaluare a proiectării (dosarului tehnic) + încercare sau examinare de tip + supraveghere aleazorie a producţiei, prin combinaţii de inspecţii ale procesului şi ale produselor fabricate

Examinare EC de tip

1/EIP

2

Orice model de EIP de concepţie complexă , din grupele prevăzute la la art. 15 alin. 3 din HG 115/2004 (EIP categorie III), cu excepţia celor destinate sectorului minier în subteran

Reglementat /

MMFPSPV

Încercare sau inspecţie a eşantioanelor prelevate din stoc

Sistem de control al calităţii EC pentru produsul final

2/EIP

Reglementat /

MMFPSPV

Evaluarea şi supravegherea sistemului de control al calităţii al furnizorului

sistem de asigurare a calităţii EC a producţiei prin supraveghere

3 /EIP

3

- Orice model de EIP de concepţie simplă, prevăzute la art. 15 lit. alin. (1) –(EIP categorie I), cu excepţia celor destinate sectorului minier în subteran

- EIL, subvestimentar de lucru, cu excepţia celor destinate sectorului minier în subteran

- EIP deja utilitare;

- Tipuri speciale de echipamente individuale : unguente de protecţie- creme, loţiuni, geluri, e chipamente individuale pentru salvarea persoanelor în situaţii deosebite;

- M ateriale şi semifabricate pentru execuţia EIP şi EIL : ţesături, materiale peliculizate, piei pentru fabricarea EIP, chingi, frânghii; furtune, racorduri metalice; tălpi pentru încălţăminte, etc.

Voluntar

-

Evaluare a proiectării

Certificare a proiectului

4/EIP

Voluntar

-

Evaluare a proiectării + încercări de tip + evaluare a sistemului calităţii al furnizorului, urmată de supraveghere prin combinaţii de inspecţii ale sistemului calităţii şi inspecţii ale eşantioanelor din stocul producătorului

Certificare a tipului/modelului de produs

5 /EIP

Voluntar

-

Încercare sau inspecţie a eşantioanelor prelevate de pe piaţă sau din stocul aflat la producător sau prin combinarea ambelor

Certificare a eşantioanelor de produs

6 /EIP

- -

Încercări sau inspecţii pe lot

Certificare a loturilor de produse

7 /EIP

- -

Încercare sau inspecţie a unui anumit produs

Certificare a produselor unicat, noi sau utilizate

8 /EIP

Voluntar

-

Încercare sau inspecţie a eşantioanelor prelevate din stocul aflat la furnizor + evaluarea şi supravegherea sistemului de control al fabricaţiei pentru produsul respectiv

Certificare a procesului de fabricaţie

9 /EIP

 

Elemente caracteristice ale schemelor de certificare de bază aplicabile EIP

Element caracteristic

Schemă de certificare de bază

Element specific

1/EIP

2/EIP

3/EIP

4/EIP

5/EIP

6/EIP

7/EIP

8/EIP

9/EIP

Client

Persoana fizică sau juridică responsabilă cu introducerea produsului pe piaţă

Orice client

Obiectul evaluării

Proiect + eşantioane

Producţia de EIP

Sistemul de control al calităţii

Proiect

Proiect + eşantioane

Eşantioane

Loturi

1 eşantion

Eşantioane + proces de fabricaţie

Referenţiale

HG 115/2004 (a se vedea pct. 3.2) şi standarde

HG 115/2004 (a se vedea pct. 3.2) şi standarde + modelul aprobat prin examinare EC de tip

Specificaţie producător (a se vedea 3.3)

Faze ale procesului de certificare

Iniţiere

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Peevaluare

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Evaluare proiect/ Examinare documentaţie tehnică

Da

Da

Da

Da

Da

Da

-

Da, parţial

-

Examinare tip de produs (eşantion)

Da

-

Da

-

Da

- - -

Da

Încercări de tip şi inspecţii pe eşantioane puse la dispoziţie de client

Da

- - -

Da

Da

-

Da

-

Prelevare eşantioane

-

Da

- - -

Da

Da

-

Da

Încercări pe eşantioane prelevate de organism din flux

-

Da

- - -

Da

- -

Da -

Încercări pe eşantioane prelevate de organism din lot

-- - - - - -

Da

- -

Evaluare sistemului de control al calităţii

- -

Da

- - - - -

Da

Inspecţii pe flux

- -

Da

- - -

Da

-

Da

Evaluare finală

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Decizie -Emitere certificate, licenţe

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Încercare sau inspecţie pe produse din flux, pentru supraveghere

Da, neplanificate

- - -

Da, planificate -

- - -

Da

Inspecţii proces pentru supraveghere

Nu

- - -

Da

- - -

Da

Documente de evaluare

Rapoarte de audit, Rapoarte de încercări, Rapoarte de evaluare, Rapoarte de neconformităţi (dacă e cazul), Rapoarte de inspecţie

Documente de atestare a conformităţii

Certificat de examinare EC de tip

Raport de încercare

Certificat de aprobare

Certificat de conformitate (pentru lot, tip, exemplar etc)

Termen de valabilitate a certificării

5 ani

1 an

3 ani

3 ani

3 ani

5 ani

5 ani

5 ani

3 ani