Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Prezentare laborator

Prezentare laborator

În cadrul Departamentului Mediu de muncă şi mediu înconjurător (M.M.M.I.) funcţionează Laboratorul Riscuri Chimice şi Biologice care dispune de aparatură şi specialişti care vă stau la dispoziţie pentru servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi protecţiei mediului.

Activităţile Laboratorului se pot desfăşura în baza unor parteneriate de cercetare, în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale sau în baza unor contracte directe cu agenţii economici.

Dintre factorii cauzali ai bolilor profesionale prezentate în Anexa 22 la HG 1425/2006 (modificată prin HG 955/2010), nu mai puţin de 70% aparţin agenţilor chimici. Pe lângă îmbolnăviri agenţii chimici pot genera şi incendii sau explozii şi pot polua mediul. De aceea agenţii chimici trebuie ţinuţi sub control prin identificarea şi măsurarea lor, prin evaluarea riscului pentru lucratori şi luarea măsurilor de reducere a riscului.

Agentii biologici pot şi ei cauza boli profesionale, de la diferite forme de reactii alergice pana la boli si chiar decese. In prezent peste 1200 de agenti biologici au fost identificati si studiati. Fiind, in general, organisme cu inmultire rapida, ce nu necesita conditii de mediu deosebite pentru a prolifera, agentii biologici se pot  pot dezvolta in foarte multe locuri de munca, avand potentialul de a afecta negativ sanatatea lucratorilor. Evaluarea riscului biologic se face prin identificarea tipului de agent şi încadrarea lui în clase de pericol conform legislaţiei.

Declaratia de politica

Declaraţia de politică

Laboratorul Riscuri Chimice şi Biologice îşi desfăşoară activitatea în conformitate şi cu politica INCDPM privind calitatea, mediul şi SSM.

Istoric

Laboratorului Riscuri Chimice şi Biologice funcţioneaza ca entitate distinctă a I.N.C.D.P.M. de 14 ani, profilul său de activitate existând şi anterior, dar în cadrul altor structuri. Laboratorul dispune de săli de lucru şi de depozitare amenajate corespunzator, pentru lucrul în condiţii controlate (camerele au facilitatile necesare şi dispun de climatizare). Laboratorul a implementat sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO/CEI 17025:2005, aflându-se în curs de acreditare.
In cadrul Laboratorului funcţionează Colectivul Riscuri Chimice şi Colectivul Riscuri Biologice.

Personal

Membrii laboratorului au specializări de bază în diferite domenii (tehnologia substanţelor organice / anorganice / silicaţilor, petrochimie, biochimie, chimie analitică, radiochimie), urmate de perfecţionări prin studii postuniversitare (securitatea muncii, evaluarea riscurilor profesionale şi a celor pentru mediu, incertitudinea măsurărilor, sisteme de management, protecţia mediului, etc) doctorale si de master (2 specialişti doctor inginer, 2 doctoranzi, 1 absolvent master).

Echipamente de încercare

Dotarea cu echipamente tehnice a fost înnoită recent, laboratorul dispunând de aparatură performantă de laborator şi de teren: spectrometru de absorbtie atomică; spectrofotometru UV-VIS, Gaz-cromatograf (FID, ECD), titrator, multianalizor electrochimic (pH, salinitate, temperatură, oxigen dizolvat, etc.), balanţe analitice, monitor pentru pulberi, analizori cu senzori (pentru 100 substante), analizor cu senzori pentru gaze de combustie, pompe de prelevare, etc.
Pentru toate echipamentele este prevazut program de intreţinere şi verificare metrologică.

 Galerie foto